Geavanceerd zoeken

Zoekresultaten (Gezocht naar: gedcom 5.5.1)

 • Ruud de Ruiter
 • Ruud de Ruiter's Profielfoto
04 nov 2021 00:05
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic Tabblad overlijden - lijkbezorging - getuigen

Tabblad overlijden - lijkbezorging - getuigen

Categorie: Helpdesk

Naar mijn weten binnen Gedcom 5.5.1. of de nieuwe 7.0.5 van 29 september 2021 zijn hiervoor geen tags beschikbaar
 • scholte
03 sept 2021 18:32
Ged com werd gestart door scholte

Ged com

Categorie: Helpdesk

Ik krijg steeds van genealogie online volgende bericht
Generated by ALDFAER
Submitted by Johan Scholte
Encoding UTF-8
GEDCOM version in file 5.5.1
GEDCOM version assumed 5.5.1

Analysis time 152 seconds to analyse the file
Speed 1923 records per second

Lines 3145485 Number of lines in the GEDCOM file
Records 294088 Number of records
Warnings 802 Total number of warning messages
User-defined 1 Number of lines with user-defined tags

Individuals 201427 Number of individuals in the GEDCOM file
Males 103950 Number of males
Females 96376 Number of females
Other 1101

Families 76577 Number of families
Marriages 71496 Number of marriages
Places 222572 Number of places mentioned (not necessarily unique)
Source records 0 Number of source recordsBetekenis 'User-defined' tags
In uw GEDCOM bestand zijn ook 1 user-defined tags gevonden. User-defined tags zijn volgens de GEDCOM 5.5.1 specificatie toegestaan, alhoewel het in dezelfde specificatie wordt afgeraden. Belangrijkste reden is dat de user-defined tags veelal niet gesnapt worden door andere stamboomprogramma's en -diensten omdat deze de betekenis van deze user-defined tags niet kennen. Aldfaer heeft geen overzicht met gebruikte user-defined tags en hun betekenis op internet gepubliceerd. Als u uw genealogische gegevens in een ander stamboomprogramma of -diensten inleest, is de kans groot dat de informatie die via de Aldfaer user-defined tags wordt verspreid verloren gaan.Bescherm uw genealogische gegevens! Wat kunt u doen?
Ik neem aan dat u grote waarde hecht aan de in uw stamboomprogramma ingevoerde genealogische gegevens. Een goed stamboomprogramma exporteert de gegevens in een GEDCOM formaat dat voldoet aan een courante versie van de GEDCOM specificatie en minimaliseert het gebruik van user-defined tags (die wel gedocumenteerd worden). Vraag het Aldfaer team of zij dit aspect van hun programma willen verbeteren, zodat uw informatie bij een export (en import) niet verloren gaat.
 • Ruud de Ruiter
 • Ruud de Ruiter's Profielfoto
14 aug 2021 21:01
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic Update versie 10.0 - Wel verstandig?

Update versie 10.0 - Wel verstandig?

Categorie: Helpdesk

Garry
Als je 200 procent zeker wil zijn maak je eerst handmatig een v-kopie met materiaal

Wat is er nieuw?
Sorry maar de lijst is lng
Aldfaer 10.0 (09-08-2021)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 9.1


[!] GEDCOM-Export: Fout opgelost die kon leiden tot gegevensverlies bij Bestandscontrole en -reparatie na het maken van GEDCOM-export met Privacy Filter aan.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de paden in de instellingen nog correct zijn. Als dat niet het geval is, worden de standaardpaden gebruikt.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _ININAME geeft de naam van het huidige Profiel.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _PERSBOLD, _PERSITAL, _PERSUNDE, _PERSUSECOLO en _PERSCOLO toegevoegd, corresponderend met Tabblad Diversen -> Presentatie.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PERSLINE (personaliaregel van een persoon) toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PRIVREAS (reden privacy filter) toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes (Filters) _LEN (lengte van een string) en _POS (positie van substring) toegevoegd.
[*] Algemeen: Bij het openen van een tweede Aldfaer-sessie verschijnt er een mededeling dat de te openen stamboom reeds geopend is in een andere Aldfaer-sessie.
[*] Bestandscontrole en -reparatie: Fout in bestand die leidt tot fout in groepsafsplitsing wordt verholpen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[*] Controleer gegevens: Een kerkelijk huwelijk dat voor een burgerlijk huwelijk is afgesloten, wordt alleen vermeld als na 1795 is afgesloten.
[*] Hoofdvenster: Aanduiding 'Zonder partner' hernoemd in 'Ongehuwd'.
[*] Hoofdvenster: Bron- en notitievelden werken weer als voorheen; internetadressen worden niet meer in blauw weergegeven; Ctrl+klikken op een internetadres opent deze link nog altijd in de standaardbrowser.
[*] Hoofdvenster: Herkenning internetadressen verbeterd ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6699-url.html )
[*] Hoofdvenster: In het kinderblok blijft de geselecteerde regel behouden bij bladeren door het materiaal.
[*] Hoofdvenster: In teksten voor bron en plaats blijft de cursor bij indrukken van de toets 'End' zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in een tabblad Geboorte, Overlijden of Relatie is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Fouten in database controleert op dubbele volgordes in handmatige sortering kinderen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Bij dubbelklikken op persoon blijft de lijst met personen bestaan.
[*] Hoofdvenster: Submenu Persoon -> Rapporten wordt vertaald.
[*] Hoofdvenster: Tekst "Verwijderen is niet mogelijk" gewijzigd in "Ontkoppelen van deze partner is niet mogelijk" in geval van ontkoppelen van een partner wanneer aan de relatie kinderen gekoppeld zijn.
[*] Instellingen: Teksten in elk tabblad zijn bij elke lettergrootte volledig zichtbaar.
[*] Kalendervenster: Toont doopdatum als er geen geboortedatum is en toont begrafenisdatum als er geen overlijdensdatum is.
[*] Rapportage-wizard: indien in stap 2 geen uitvoermap opgegeven wordt, verschijnt het rapport in de standaard uitvoermap Wizard.
[*] Rapporten: Een .bmp-bestand wordt niet meer geconverteerd naar een .jpg-bestand.
[*] Rapporten: In een tijdelijk Aldfaer-rapport worden ook https-adressen geopend in de externe browser.
[*] Samenvattingsvenster: De boven- en linkerzijkant van dit venster vallen niet meer buiten het scherm.
[*] Sjablonen: In _SETSORT wordt bij keuze _NAMEFIRS de roepnaam genomen als de voornamen niet zijn ingevuld ( aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapporte...eel-index.html#40489 ).
[*] Verwantschapsvenster: Bij het kiezen van de tweede persoon via de zoekteksten bovenaan de personenlijst wordt direct de verwantschap berekend als automatisch berekenen is aangevinkt.
[*] Verwantschapsvenster: In het standaardrapport Verwantschapsbenamingen de niet mogelijke combinaties verwijderd.
[-] GEDCOM-Import: Fout die aanleiding kan geven tot fout in groepsafsplitsing opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[-] GEDCOM-Import: Getuige bij aangifte geboorte, doop, aangifte overlijden en begrafenis wordt herkend.
[-] Groepen: Handmatige sortering kinderen blijft behouden bij afsplitsen groep.
[-] Groepvenster: Knop 'Toon personen die in geen van de geselecteerde groepen voorkomen' werkt weer naar behoren ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6707-vers...tgebracht.html#39872 ).
[-] Hoofdvenster: Bij gebruik menu Stamboom > Onderhoud > Huidige veld (Shift+Ctrl+O) staat de veldinhoud weer bovenaan in de onderhoudslijst.
[-] Hoofdvenster: Dochter wordt juist vermeld in chronologie ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6828-hoe-...n-kinderen-zijn.html ).
[-] Hoofdvenster: Geboorte- en overlijdensgegevens worden nu altijd opgeslagen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6720-...n-meer-invullen.html ).
[-] Hoofdvenster: Geen trillend beeld meer bij het bewaren van het bestand ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6744-...-trillend-beeld.html punt 1.A).
[-] Hoofdvenster: Volgorde in chronologie bij datums voor Christus met onnauwkeurigheid hersteld.
[-] Hoofdvenster: Weergave van de huwelijken achter de naam, is weer correct bij meerdere partners waarvan de huwelijksdatum ontbreekt ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6730-huwe...-in-presentatie.html ).
[-] Kalendervenster: Als er geen of één persoon in het bestand zit werkt de kalender nu ook goed.
[-] Koppelvenster: De knop 'Wis invoer' werkt weer naar behoren ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6719-butt...ist-invoer-niet.html ).
[-] Materiaalvenster: Bij het bepalen van de lijst met niet-gekoppelde bestanden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6710-...bestanden.html#39876 ).
[-] Rapportage-wizard: De bestandsnamen worden weer server- en browservriendelijk gemaakt ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6848-best...iendelijk.html#40647 ).
[-] Sjablonen: Sjablonen: _PREFPRIVFILT werkt bij actief PF en antwoord Nee op de vraag of rekening gehouden moet worden met het PF weer als in 7.2.

Alle wijzigingen t.o.v. versie 8.1

[!] Feiten: Internetadressen worden onderstreept weergegeven; klikken hierop opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Hoofdvenster: Notitie- en bronvelden: Ctrl+klikken op een internetadres opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Materiaalvenster: Tabblad toegevoegd met niet-gekoppelde bestanden uit de materiaalmap.
[!] Sjablonen: Internetadressen in notities, bronvelden en feiten komen als aanklikbare links in html-rapporten te staan.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RESO (resomatie) toegevoegd.
[+] Algemeen: Sneltoets Ctrl+F11 brengt huidige venster terug tot standaardformaat; Shift+F11 brengt alle openstaande vensters terug tot standaardformaat.
[+] Algemeen: Resomeren als lijkbezorgingsvorm toegevoegd.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de paden in de instellingen nog correct zijn. Als dat niet het geval is, worden de standaardpaden gebruikt.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de Aldfaer-versie is teruggetrokken. Als dat het geval is verschijnt daarvan een melding en sluit Aldfaer af.
[+] Feiten: In de weergave kunnen kolommen verborgen worden.
[+] GEDCOM-Export: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: OBJE-records die bij gebeurtenissen en feiten staan worden ook herkend bij import en hieraan toegekend; dit kan b.v. voorkomen in MyHeritage-Gedcom.
[+] Hoofdvenster: Een relatie kan als kinderloos worden aangemerkt in het tabblad Relatie.
[+] Hoofdvenster: Soort ouder-kindkoppeling (biologisch, adoptie etc.) kan direct gewijzigd worden via rechtermuisklik op ouder of kind in ouder- of kindblok.
[+] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch is onder het kopje Nageslacht een instelling Inschuiven bijgemaakt.
[+] Instellingen: Instelling toegevoegd in tabblad Algemeen waarmee automatisch herkennen van internetadressen aan- (standaard) of uitgezet kan worden; dit laatste ter voorkoming van vertraging bij invoer / wijziging van (extreem) grote notities.
[+] Materiaalvenster: Kolom Grootte toegevoegd aan beide lijsten.
[+] Personenlijst: Kolom Ouders toegevoegd.
[+] Personenlijst: Kolom Voorletters toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PREFDESCCOLL corresponderend met instelling Inschuiven in Rapporten -> Grafisch.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RELACHILLESS voor test op kinderloosheid relatie.
[+] Verwantschapsvenster: nieuw rapport met totaal- en detailgegevens.
[*] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk van de hulpvensters eerst de bestandsnaam en dan de mapnaam.
[*] Algemeen: Amerikaanse datum-lay-out (bijv. Januari 24, 1832) wordt weer herkend ( www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapp...se-datums.html#33570 ).
[*] Algemeen: Ctrl+klikken op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps (vervangt Alt+klikken).
[*] Algemeen: Het aanmaken van de standaardmappen gebeurt eenmalig bij installatie en niet meer bij de start van het programma ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5928-...e-locatie.html#35511 ).
[*] Algemeen: In datums wordt het jaar 0 weergegeven als -1.
[*] Algemeen: Laatst geopende materiaalmap wordt bewaard in stamboombestand ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5835-bestand-koppelen.html ).
[*] Algemeen: Ook als een venster gemaximaliseerd is, is het na terugbrengen op standaardformaat (F11, Ctrl+F11, Shift+F11) weer in grootte te wijzigen.
[*] Algemeen: Verwijderen persoon versneld ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-...it-gedcom.html#34006 )
[*] Algemeen: Probleem bij gebruik meerdere beeldschermen opgelost ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6069-lijs...tellen.html?start=12 )
[*] Algemeen: Bij gebruik meerdere beeldschermen blijven de vensterposities intact.
[*] Bestandscontrole en -reparatie: Fout in bestand die leidt tot fout in groepsafsplitsing wordt verholpen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[*] Bestandsreparatie: Conditierecords van niet meer bestaande groepen worden opgeruimd.
[*] Bestand opschonen: Tekstbestanden: bepalen of bestand opgeschoond moet worden gebaseerd op het totaal aantal records, inclusief de te verwijderen.
[*] Controleer gegevens: Een kerkelijk huwelijk dat voor een burgerlijk huwelijk is afgesloten, wordt alleen vermeld als na 1795 is afgesloten.
[*] Feiten: Als notitie uit meer regels bestaat blijft dit zo na het maken van een rapport.
[*] Feiten: Bij feit toevoegen is de voorgestelde categorie juist, ook als het eerste feit geselecteerd is.
[*] Feiten: Bij verwijderen van een feit wordt het te verwijderen feit bij naam genoemd.
[*] Feiten: In notitie bij adres kan nu gescrold worden ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5702-invo...bij-adres.html#34262 )
[*] Feiten: Na toevoeging nieuw feit is het geselecteerde feit dit nieuwe feit.
[*] Feiten: Sortering feiten verbeterd.
[*] Feiten: Toevoegen, wijzigen, verwijderen feit: Mogelijke keuzes andere personen (alleen voor zover van toepassing): ouders, broers / zusters, alle partners, alle kinderen, geselecteerde partner, kinderen van geselecteerde partner.
[*] Feiten: & wordt als zodanig weergegeven.
[*] GEDCOM-Export: Als de Categorie van een Overig Feit na verwerking van beveiligde tekst leeg is komt dit feit niet in de GEDCOM-export.
[*] GEDCOM-Export: Bij opslaan via bestandsvenster wordt de gedcomversie (5.5 of 5.5.1) getoond ( www.aldfaerforum.nl/forum/gedcom/5313-op...m-5-5-1-bestand.html ).
[*] GEDCOM-Export: Personen komen altijd in volgorde van intern nummer te staan, ongeacht de sortering van de personenlijst.
[*] GEDCOM-Export: Tag PEDI birth wordt niet meer geëxporteerd www.aldfaerforum.nl/kunena/helpdesk/5883...he-ouders.html#35256 )
[*] GEDCOM-Import: Foutmelding als een FAM-record meer dan een HUSB-tag of meer dan een WIFE-tag bevat.
[*] GEDCOM-Import: Informatie wordt vertaald.
[*] GEDCOM-Import: Na import met vink aan bij 'Namen omzetten in hoofdletters en kleine letters' wordt een letter direct achter een punt niet omgezet.
[*] GEDCOM-Import: SUBM-gegevens kunnen worden ingelezen in Instellingen -> Gebruiker.
[*] GEDCOM-Import: 1 DIV en 1 DIV Y zonder vervolgtags worden herkend ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5870-gesc...om-van-mh.html#35188 ).
[*] Groepen: Bewaar als nieuw stamboombestand: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Groepen: Na wijziging wordt de in het groepsvenster geselecteerde persoon behouden.
[*] Groepen: Persoonselectieregel in venster wijzig groepeigenschappen begint met Achternaam ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6166-...rsonen-in-groep.html ).
[*] Groepen: Selectieregels gebaseerd op Relaties, Materiaal of Feiten kunnen gecombineerd worden. Hierdoor wordt gezocht naar personen met minstens één Relatie, Feit of Materiaal dat aan al deze selectieregels voldoet.
[*] Groepen: Snelheid groepsvenster verbeterd bij het doorlopen van groepen met pijltjestoetsen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-....html?start=12#34135 ).
[*] Hoofdvenster: Bestand -> Opslaan als...: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Hoofdvenster: Bestandscontrole en -reparatie: onjuiste relatie-ids van ouder-kindrelatie worden gerepareerd.
[*] Hoofdvenster: Bij een getuige van een lijkbezorging (begrafenis, crematie etc.) wordt de vorm van de lijkbezorging vermeld.
[*] Hoofdvenster: Bij het koppelen van kind / ouder wordt gecontroleerd of de ouder kinderloos is.
[*] Hoofdvenster: Biologisch koppelen aan een tweede biologische ouder van een kind dat al een biologische ouder heeft is niet mogelijk als de al bestaande biologische ouder partnerloos is.
[*] Hoofdvenster: Ctrl+klikken op een naamveld opent de Nederlandse Familienamenbank voor deze naam (vervangt Alt+klikken).
[*] Hoofdvenster: Gegevens Ondertrouw en Kerkelijk huwelijk worden in de bovenste regel van het partnerblok alleen vermeld als de betreffende relatievorm deze categorie kent.
[*] Hoofdvenster: In het tabblad Feiten worden de feiten alfabetisch weergegeven, met Overige feiten als laatste.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij rechtermuisklik wordt uitvalmenu getoond.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij wijziging sortering blijft de geselecteerde kolom in beeld.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Selectie van meer personen mogelijk.
[*] Hoofdvenster: Na aanmaken nieuw bestand met materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in het tabblad Feiten is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in een tabblad Geboorte, Overlijden of Relatie is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Na Stamboom -> Tussenvoegsels converteren.. wordt het aantal geconverteerde tussenvoegsels in het logbestand weggeschreven.
[*] Hoofdvenster: Na wijziging materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Rechtsklik op invulveld geeft bewerkmenu in de gekozen taal.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Fouten in database controleert op dubbele volgordes in handmatige sortering kinderen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Icoontje voor het overzicht van de resultaten geeft een tooltip.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Mogelijk dubbele personen: Bij dubbelklik op gevonden persoon wordt eventueel aanwezig vorig samenvattingsvenster gesloten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Eigenschappen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: De tekst "vinkbox Hoofdlettergevoelig" wordt alleen getoond waar de hoofdlettergevoeligheid van toepassing kan zijn (Code, Achternaam, Tussenvoegsel).
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Letters die naar beneden uitsteken zijn bij elke lettergrootte zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Na wijzigen van een tekst wordt de gewijzigde tekst in de lijst geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: Submenu Persoon -> Rapporten wordt vertaald.
[*] Hoofdvenster: Tekst van tooltip bij Partners, Kinderen en Ouders aangepast.
[*] Informatievenster: De verwijzingen naar MyHeritage en naar de UTF8-decoder zijn in zijn geheel aanklikbaar.
[*] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch zijn de gekozen kleurinstellingen Achtergrondkleur zichtbaar op dezelfde manier als in Vensters -> Personen.
[*] Instellingen: Instelling toegevoegd om kopteksten tabbladen hoofdvenster al of niet op een regel te tonen.
[*] Instellingen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Instellingen: Venster minder hoog gemaakt.
[*] Kalendervenster: De kolombreedtes op tabblad Persoon worden onthouden.
[*] Kalendervenster: Toont doopdatum als er geen geboortedatum is en toont begrafenisdatum als er geen overlijdensdatum is.
[*] Koppelvenster: Bij het koppelen van een getuige van een lijkbezorging staat het woord "Lijkbezorging" in de combobox van het type-veld.
[*] Koppelvenster: Na invullen van een tekst met behulp van de rechtermuisknop springt de personenlijst naar de bijbehorende regel ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5403-...e-partner.html#32872 ).
[*] Koppelvenster: Shift+Ctrl leidt niet meer tot wisselen van geslacht; Ctrl+g werkt nog steeds wel ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6141-...t-control.html#36757 ).
[*] Materiaal: Kleine afbeeldingen: onderschrift wordt niet getoond als er geen kleine afbeelding gemaakt kan worden (kan alleen bij bmp, gif, jpg).
[*] Materiaalvenster: Alignering blijft behouden na dubbelklik op foto.
[*] Materiaalvenster: Bij dubbelklikken op een naam in de lijst van aan het materiaal gekoppelde personen blijft de bestaande alignering behouden.
[*] Materiaalvenster: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Materiaalvenster: Onderste gedeelte van vorige foto niet meer zichtbaar bij overgang naar volgende foto.
[*] Materiaalvenster: Selectie van gekoppelde bestanden blijft behouden na opvragen overzicht.
[*] Materiaalvenster: Sneltoetsen voor bewerken tekst (Ctrl-a, Ctrl-c, Ctrl-v, Ctrl-x, Ctrl-z) zijn toepasbaar.
[*] Materiaalvenster: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Onderhoudsvenster: Er is hooguit een onderhoudsvenster geopend.
[*] Personenlijst: Datums zonder jaartal worden gesorteerd na de lege datums en voor de datums met een bekend jaartal.
[*] Personenlijst: Geboorte- en doopgegevens zichtbaar in de kolommen voor datum en plaats ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5703-personenlijst.html#34289 ).
[*] Personenlijst: Geen zoekvelden bij niet doorzoekbare kolommen.
[*] Personenlijst: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Personenlijst: Na terugkeer naar standaardinstelling blijft de geselecteerde persoon behouden.
[*] Personenlijst: Ook niet-sorteerbare kolommen zijn verplaatsbaar.
[*] Personenlijst: Teksten met diakritische tekens worden bij elkaar gegroepeerd.
[*] Personenlijst: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Rapportage-wizard: indien in stap 2 geen uitvoermap opgegeven wordt, verschijnt het rapport in de standaard uitvoermap Wizard.
[*] Rapporten: Een .bmp-bestand wordt niet meer geconverteerd naar een .jpg-bestand.
[*] Samenvattingsvenster: De boven- en linkerzijkant van dit venster vallen niet meer buiten het scherm.
[*] Samenvattingsvenster: Icoontje toegevoegd om persoon uit te sluiten van controleren gegevens in geval van mogelijk dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Positie op het scherm wordt onthouden als dit gebruikt wordt t.b.v. de andere persoon bij controleren dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Toets F1 activeert de help voor dit venster.
[*] Veiligheidskopie: Als het opgegeven pad niet bestaat volgt een waarschuwing dat de veiligheidskopie niet gemaakt kan worden ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6569-...at-niet-bestaat.html ).
[*] Verwantschapsvenster: Als de linker kolom te klein is voor de tekst en er wordt van taal gewisseld dan wordt de tekst van de linker kolom niet over de rechter kolom heen getoond.
[*] Verwantschapsvenster: Bij het kiezen van de tweede persoon via de zoekteksten bovenaan de personenlijst wordt direct de verwantschap berekend als automatisch berekenen is aangevinkt.
[*] Verwantschapsvenster: De instellingen worden correct onthouden.
[*] Verwantschapsvenster: Naamteksten lopen in het midden niet meer door elkaar heen.
[*] Verwantschapsvenster: In het standaardrapport Verwantschapsbenamingen de niet mogelijke combinaties verwijderd.
[-] Algemeen: Fout in Privacy Filter, o.a. merkbaar bij gebruik van sjablooncode _FAMIFILE met Privacy Filter actief, opgelost.
[-] Algemeen: Fout opgelost in datumvergelijking bij controle of autoupdate getoond moet worden.
[-] GEDCOM-Import: _PEDI wordt herkend als GEDCOM-tag ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6071-...tiefouder.html#36348 ).
[-] GEDCOM-Import: Fout die aanleiding kan geven tot fout in groepsafsplitsing opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[-] GEDCOM-Import: Geheugenlek opgelost, waardoor bij grote GEDCOM's minder snel een geheugenprobleem ontstaat.
[-] GEDCOM-Import: onterechte sorteer-als van plaatsen opgelost.
[-] Groepen: Handmatige sortering kinderen blijft behouden bij afsplitsen groep.
[-] Groepen: Selectieregels gebaseerd op geboorte-, overlijdensaangiftedatum geven weer juist resultaat.
[-] Groepen: Uit personengroep verwijderde persoon wordt niet meer getoond in de lijst van personen van deze groep.
[-] Groepsvenster: Na wijziging groepsnaam wordt deze, als het Groepsvenster open staat, daarin meteen goed getoond.
[-] Hoofdvenster: De hint op de taakbalk verdwijnt als er geen hint is.
[-] Hoofdvenster: Dochter wordt juist vermeld in chronologie ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6828-hoe-...n-kinderen-zijn.html ).
[-] Hoofdvenster: Foutmelding na Persoon -> Bladwijzer -> Bladwijzer bewerken opgelost.
[-] Hoofdvenster: Lege ruimte en onjuist achterblijven foto op tabbladen opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapp...tabblad-relatie.html )
[-] Hoofdvenster: Met Ctrl+Shift+O vanaf tabblad Overlijden, veld Aangifte-Bron wordt naar Onderhoud-Bron gesprongen.
[-] Hoofdvenster: Na kiezen materiaalmap via het mapicoontje vanuit nieuw stamboombestand komt dit venster weer op de voorgrond te staan.
[-] Hoofdvenster: Na koppeling van meer bestanden tegelijk kan de volgorde hiervan verwisseld worden ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5959-...t-niet-optimaal.html ).
[-] Hoofdvenster: Persoon -> Controleer gegevens werkt weer als in 6.2.
[-] Hoofdvenster: Scrollen in Tabblad overlijden - veld Oorzaak werkt weer goed ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5756-...en-veld-oorzaak.html ).
[-] Hoofdvenster: Tonen -> Vensters toont steeds het juiste type onderhoudsvenster.
[-] Hoofdvenster: Wel of niet actief zijn van pijltjes onder Materiaal op tabblad persoon in orde gemaakt.
[-] Hoofdvenster: Wijziging in Hoort-bij-gebeurtenis wordt ook na aanroep recent rapport onthouden.
[-] Kalender: Paasdatum 1583 is nu volgens de gregoriaanse kalender.
[-] Kalender: Als er geen of één persoon in het bestand zit werkt de kalender nu ook goed.
[-] Onderhoudsvenster: Na veranderen van het type onderhoudsveld wordt de inhoud van het venster ververst.
[-] Personenlijst: Als na wijziging in hoofdvenster zonder het invulveld te verlaten de personenlijst wordt aangeklikt blijft hierin de hoofdpersoon geselecteerd ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6276-....html?start=12#37864 ).
[-] Rapportage-wizard: De bestandsnamen worden weer server- en browservriendelijk gemaakt ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6848-best...iendelijk.html#40647 ).
[-] Sjablonen: Sjablonen: _PREFPRIVFILT werkt bij actief PF en antwoord Nee op de vraag of rekening gehouden moet worden met het PF weer als in 7.2.
[-] Zoekvenster: Bij zoeken op datum verschijnt de optie 'Hoofdlettergevoelig' niet.
 • Ruud de Ruiter
 • Ruud de Ruiter's Profielfoto
13 aug 2021 10:40
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic Aldfaer 10.0 gedcom probleem

Aldfaer 10.0 gedcom probleem

Categorie: Helpdesk

Han,
Mag ik even? Sinds wanneer doet Aldfaer gedcom export volgens Family Search / LDS spec 7.0 ?
Naar mijn weten nog steeds 5.5. of 5.5.1
 • Paul Kallenberg
10 aug 2021 14:36
Versie 10 is uitgebracht werd gestart door Paul Kallenberg

Versie 10 is uitgebracht

Categorie: Helpdesk

Vandaag is Aldfaer 10.0 uitgebracht. Het kan via de automatische update worden geïnstalleerd. Ook kunt u het downloaden vanaf www.aldfaer.nl .

Hieronder staan de wijzigingen in deze versie.

Met vriendelijke groet,

Paul Kallenberg
Aldfaer-team

Aldfaer 10.0 (09-08-2021)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 9.1


[!] GEDCOM-Export: Fout opgelost die kon leiden tot gegevensverlies bij Bestandscontrole en -reparatie na het maken van GEDCOM-export met Privacy Filter aan.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de paden in de instellingen nog correct zijn. Als dat niet het geval is, worden de standaardpaden gebruikt.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _ININAME geeft de naam van het huidige Profiel.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes _PERSBOLD, _PERSITAL, _PERSUNDE, _PERSUSECOLO en _PERSCOLO toegevoegd, corresponderend met Tabblad Diversen -> Presentatie.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PERSLINE (personaliaregel van een persoon) toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PRIVREAS (reden privacy filter) toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes (Filters) _LEN (lengte van een string) en _POS (positie van substring) toegevoegd.
[*] Algemeen: Bij het openen van een tweede Aldfaer-sessie verschijnt er een mededeling dat de te openen stamboom reeds geopend is in een andere Aldfaer-sessie.
[*] Bestandscontrole en -reparatie: Fout in bestand die leidt tot fout in groepsafsplitsing wordt verholpen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[*] Controleer gegevens: Een kerkelijk huwelijk dat voor een burgerlijk huwelijk is afgesloten, wordt alleen vermeld als na 1795 is afgesloten.
[*] Hoofdvenster: Aanduiding 'Zonder partner' hernoemd in 'Ongehuwd'.
[*] Hoofdvenster: Bron- en notitievelden werken weer als voorheen; internetadressen worden niet meer in blauw weergegeven; Ctrl+klikken op een internetadres opent deze link nog altijd in de standaardbrowser.
[*] Hoofdvenster: Herkenning internetadressen verbeterd ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6699-url.html )
[*] Hoofdvenster: In het kinderblok blijft de geselecteerde regel behouden bij bladeren door het materiaal.
[*] Hoofdvenster: In teksten voor bron en plaats blijft de cursor bij indrukken van de toets 'End' zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in een tabblad Geboorte, Overlijden of Relatie is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Fouten in database controleert op dubbele volgordes in handmatige sortering kinderen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Bij dubbelklikken op persoon blijft de lijst met personen bestaan.
[*] Hoofdvenster: Submenu Persoon -> Rapporten wordt vertaald.
[*] Hoofdvenster: Tekst "Verwijderen is niet mogelijk" gewijzigd in "Ontkoppelen van deze partner is niet mogelijk" in geval van ontkoppelen van een partner wanneer aan de relatie kinderen gekoppeld zijn.
[*] Instellingen: Teksten in elk tabblad zijn bij elke lettergrootte volledig zichtbaar.
[*] Kalendervenster: Toont doopdatum als er geen geboortedatum is en toont begrafenisdatum als er geen overlijdensdatum is.
[*] Rapportage-wizard: indien in stap 2 geen uitvoermap opgegeven wordt, verschijnt het rapport in de standaard uitvoermap Wizard.
[*] Rapporten: Een .bmp-bestand wordt niet meer geconverteerd naar een .jpg-bestand.
[*] Rapporten: In een tijdelijk Aldfaer-rapport worden ook https-adressen geopend in de externe browser.
[*] Samenvattingsvenster: De boven- en linkerzijkant van dit venster vallen niet meer buiten het scherm.
[*] Sjablonen: In _SETSORT wordt bij keuze _NAMEFIRS de roepnaam genomen als de voornamen niet zijn ingevuld ( aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapporte...eel-index.html#40489 ).
[*] Verwantschapsvenster: Bij het kiezen van de tweede persoon via de zoekteksten bovenaan de personenlijst wordt direct de verwantschap berekend als automatisch berekenen is aangevinkt.
[*] Verwantschapsvenster: In het standaardrapport Verwantschapsbenamingen de niet mogelijke combinaties verwijderd.
[-] GEDCOM-Import: Fout die aanleiding kan geven tot fout in groepsafsplitsing opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[-] GEDCOM-Import: Getuige bij aangifte geboorte, doop, aangifte overlijden en begrafenis wordt herkend.
[-] Groepen: Handmatige sortering kinderen blijft behouden bij afsplitsen groep.
[-] Groepvenster: Knop 'Toon personen die in geen van de geselecteerde groepen voorkomen' werkt weer naar behoren ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6707-vers...tgebracht.html#39872 ).
[-] Hoofdvenster: Bij gebruik menu Stamboom > Onderhoud > Huidige veld (Shift+Ctrl+O) staat de veldinhoud weer bovenaan in de onderhoudslijst.
[-] Hoofdvenster: Dochter wordt juist vermeld in chronologie ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6828-hoe-...n-kinderen-zijn.html ).
[-] Hoofdvenster: Geboorte- en overlijdensgegevens worden nu altijd opgeslagen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6720-...n-meer-invullen.html ).
[-] Hoofdvenster: Geen trillend beeld meer bij het bewaren van het bestand ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6744-...-trillend-beeld.html punt 1.A).
[-] Hoofdvenster: Volgorde in chronologie bij datums voor Christus met onnauwkeurigheid hersteld.
[-] Hoofdvenster: Weergave van de huwelijken achter de naam, is weer correct bij meerdere partners waarvan de huwelijksdatum ontbreekt ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6730-huwe...-in-presentatie.html ).
[-] Kalendervenster: Als er geen of één persoon in het bestand zit werkt de kalender nu ook goed.
[-] Koppelvenster: De knop 'Wis invoer' werkt weer naar behoren ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6719-butt...ist-invoer-niet.html ).
[-] Materiaalvenster: Bij het bepalen van de lijst met niet-gekoppelde bestanden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6710-...bestanden.html#39876 ).
[-] Rapportage-wizard: De bestandsnamen worden weer server- en browservriendelijk gemaakt ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6848-best...iendelijk.html#40647 ).
[-] Sjablonen: Sjablonen: _PREFPRIVFILT werkt bij actief PF en antwoord Nee op de vraag of rekening gehouden moet worden met het PF weer als in 7.2.

Alle wijzigingen t.o.v. versie 8.1

[!] Feiten: Internetadressen worden onderstreept weergegeven; klikken hierop opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Hoofdvenster: Notitie- en bronvelden: Ctrl+klikken op een internetadres opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Materiaalvenster: Tabblad toegevoegd met niet-gekoppelde bestanden uit de materiaalmap.
[!] Sjablonen: Internetadressen in notities, bronvelden en feiten komen als aanklikbare links in html-rapporten te staan.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RESO (resomatie) toegevoegd.
[+] Algemeen: Sneltoets Ctrl+F11 brengt huidige venster terug tot standaardformaat; Shift+F11 brengt alle openstaande vensters terug tot standaardformaat.
[+] Algemeen: Resomeren als lijkbezorgingsvorm toegevoegd.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de paden in de instellingen nog correct zijn. Als dat niet het geval is, worden de standaardpaden gebruikt.
[+] Algemeen: Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de Aldfaer-versie is teruggetrokken. Als dat het geval is verschijnt daarvan een melding en sluit Aldfaer af.
[+] Feiten: In de weergave kunnen kolommen verborgen worden.
[+] GEDCOM-Export: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: OBJE-records die bij gebeurtenissen en feiten staan worden ook herkend bij import en hieraan toegekend; dit kan b.v. voorkomen in MyHeritage-Gedcom.
[+] Hoofdvenster: Een relatie kan als kinderloos worden aangemerkt in het tabblad Relatie.
[+] Hoofdvenster: Soort ouder-kindkoppeling (biologisch, adoptie etc.) kan direct gewijzigd worden via rechtermuisklik op ouder of kind in ouder- of kindblok.
[+] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch is onder het kopje Nageslacht een instelling Inschuiven bijgemaakt.
[+] Instellingen: Instelling toegevoegd in tabblad Algemeen waarmee automatisch herkennen van internetadressen aan- (standaard) of uitgezet kan worden; dit laatste ter voorkoming van vertraging bij invoer / wijziging van (extreem) grote notities.
[+] Materiaalvenster: Kolom Grootte toegevoegd aan beide lijsten.
[+] Personenlijst: Kolom Ouders toegevoegd.
[+] Personenlijst: Kolom Voorletters toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PREFDESCCOLL corresponderend met instelling Inschuiven in Rapporten -> Grafisch.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RELACHILLESS voor test op kinderloosheid relatie.
[+] Verwantschapsvenster: nieuw rapport met totaal- en detailgegevens.
[*] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk van de hulpvensters eerst de bestandsnaam en dan de mapnaam.
[*] Algemeen: Amerikaanse datum-lay-out (bijv. Januari 24, 1832) wordt weer herkend ( www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapp...se-datums.html#33570 ).
[*] Algemeen: Ctrl+klikken op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps (vervangt Alt+klikken).
[*] Algemeen: Het aanmaken van de standaardmappen gebeurt eenmalig bij installatie en niet meer bij de start van het programma ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5928-...e-locatie.html#35511 ).
[*] Algemeen: In datums wordt het jaar 0 weergegeven als -1.
[*] Algemeen: Laatst geopende materiaalmap wordt bewaard in stamboombestand ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5835-bestand-koppelen.html ).
[*] Algemeen: Ook als een venster gemaximaliseerd is, is het na terugbrengen op standaardformaat (F11, Ctrl+F11, Shift+F11) weer in grootte te wijzigen.
[*] Algemeen: Verwijderen persoon versneld ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-...it-gedcom.html#34006 )
[*] Algemeen: Probleem bij gebruik meerdere beeldschermen opgelost ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6069-lijs...tellen.html?start=12 )
[*] Algemeen: Bij gebruik meerdere beeldschermen blijven de vensterposities intact.
[*] Bestandscontrole en -reparatie: Fout in bestand die leidt tot fout in groepsafsplitsing wordt verholpen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[*] Bestandsreparatie: Conditierecords van niet meer bestaande groepen worden opgeruimd.
[*] Bestand opschonen: Tekstbestanden: bepalen of bestand opgeschoond moet worden gebaseerd op het totaal aantal records, inclusief de te verwijderen.
[*] Controleer gegevens: Een kerkelijk huwelijk dat voor een burgerlijk huwelijk is afgesloten, wordt alleen vermeld als na 1795 is afgesloten.
[*] Feiten: Als notitie uit meer regels bestaat blijft dit zo na het maken van een rapport.
[*] Feiten: Bij feit toevoegen is de voorgestelde categorie juist, ook als het eerste feit geselecteerd is.
[*] Feiten: Bij verwijderen van een feit wordt het te verwijderen feit bij naam genoemd.
[*] Feiten: In notitie bij adres kan nu gescrold worden ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5702-invo...bij-adres.html#34262 )
[*] Feiten: Na toevoeging nieuw feit is het geselecteerde feit dit nieuwe feit.
[*] Feiten: Sortering feiten verbeterd.
[*] Feiten: Toevoegen, wijzigen, verwijderen feit: Mogelijke keuzes andere personen (alleen voor zover van toepassing): ouders, broers / zusters, alle partners, alle kinderen, geselecteerde partner, kinderen van geselecteerde partner.
[*] Feiten: & wordt als zodanig weergegeven.
[*] GEDCOM-Export: Als de Categorie van een Overig Feit na verwerking van beveiligde tekst leeg is komt dit feit niet in de GEDCOM-export.
[*] GEDCOM-Export: Bij opslaan via bestandsvenster wordt de gedcomversie (5.5 of 5.5.1) getoond ( www.aldfaerforum.nl/forum/gedcom/5313-op...m-5-5-1-bestand.html ).
[*] GEDCOM-Export: Personen komen altijd in volgorde van intern nummer te staan, ongeacht de sortering van de personenlijst.
[*] GEDCOM-Export: Tag PEDI birth wordt niet meer geëxporteerd www.aldfaerforum.nl/kunena/helpdesk/5883...he-ouders.html#35256 )
[*] GEDCOM-Import: Foutmelding als een FAM-record meer dan een HUSB-tag of meer dan een WIFE-tag bevat.
[*] GEDCOM-Import: Informatie wordt vertaald.
[*] GEDCOM-Import: Na import met vink aan bij 'Namen omzetten in hoofdletters en kleine letters' wordt een letter direct achter een punt niet omgezet.
[*] GEDCOM-Import: SUBM-gegevens kunnen worden ingelezen in Instellingen -> Gebruiker.
[*] GEDCOM-Import: 1 DIV en 1 DIV Y zonder vervolgtags worden herkend ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5870-gesc...om-van-mh.html#35188 ).
[*] Groepen: Bewaar als nieuw stamboombestand: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Groepen: Na wijziging wordt de in het groepsvenster geselecteerde persoon behouden.
[*] Groepen: Persoonselectieregel in venster wijzig groepeigenschappen begint met Achternaam ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6166-...rsonen-in-groep.html ).
[*] Groepen: Selectieregels gebaseerd op Relaties, Materiaal of Feiten kunnen gecombineerd worden. Hierdoor wordt gezocht naar personen met minstens één Relatie, Feit of Materiaal dat aan al deze selectieregels voldoet.
[*] Groepen: Snelheid groepsvenster verbeterd bij het doorlopen van groepen met pijltjestoetsen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-....html?start=12#34135 ).
[*] Hoofdvenster: Bestand -> Opslaan als...: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Hoofdvenster: Bestandscontrole en -reparatie: onjuiste relatie-ids van ouder-kindrelatie worden gerepareerd.
[*] Hoofdvenster: Bij een getuige van een lijkbezorging (begrafenis, crematie etc.) wordt de vorm van de lijkbezorging vermeld.
[*] Hoofdvenster: Bij het koppelen van kind / ouder wordt gecontroleerd of de ouder kinderloos is.
[*] Hoofdvenster: Biologisch koppelen aan een tweede biologische ouder van een kind dat al een biologische ouder heeft is niet mogelijk als de al bestaande biologische ouder partnerloos is.
[*] Hoofdvenster: Ctrl+klikken op een naamveld opent de Nederlandse Familienamenbank voor deze naam (vervangt Alt+klikken).
[*] Hoofdvenster: Gegevens Ondertrouw en Kerkelijk huwelijk worden in de bovenste regel van het partnerblok alleen vermeld als de betreffende relatievorm deze categorie kent.
[*] Hoofdvenster: In het tabblad Feiten worden de feiten alfabetisch weergegeven, met Overige feiten als laatste.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij rechtermuisklik wordt uitvalmenu getoond.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij wijziging sortering blijft de geselecteerde kolom in beeld.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Selectie van meer personen mogelijk.
[*] Hoofdvenster: Na aanmaken nieuw bestand met materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in het tabblad Feiten is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad.
[*] Hoofdvenster: Na dubbelklik op een getuige in een tabblad Geboorte, Overlijden of Relatie is er geen onnodige witruimte bovenin het daarna voorstaande tabblad Feiten.
[*] Hoofdvenster: Na Stamboom -> Tussenvoegsels converteren.. wordt het aantal geconverteerde tussenvoegsels in het logbestand weggeschreven.
[*] Hoofdvenster: Na wijziging materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Rechtsklik op invulveld geeft bewerkmenu in de gekozen taal.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Fouten in database controleert op dubbele volgordes in handmatige sortering kinderen.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Icoontje voor het overzicht van de resultaten geeft een tooltip.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens, Mogelijk dubbele personen: Bij dubbelklik op gevonden persoon wordt eventueel aanwezig vorig samenvattingsvenster gesloten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Eigenschappen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: De tekst "vinkbox Hoofdlettergevoelig" wordt alleen getoond waar de hoofdlettergevoeligheid van toepassing kan zijn (Code, Achternaam, Tussenvoegsel).
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Letters die naar beneden uitsteken zijn bij elke lettergrootte zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Na wijzigen van een tekst wordt de gewijzigde tekst in de lijst geselecteerd.
[*] Hoofdvenster: Submenu Persoon -> Rapporten wordt vertaald.
[*] Hoofdvenster: Tekst van tooltip bij Partners, Kinderen en Ouders aangepast.
[*] Informatievenster: De verwijzingen naar MyHeritage en naar de UTF8-decoder zijn in zijn geheel aanklikbaar.
[*] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch zijn de gekozen kleurinstellingen Achtergrondkleur zichtbaar op dezelfde manier als in Vensters -> Personen.
[*] Instellingen: Instelling toegevoegd om kopteksten tabbladen hoofdvenster al of niet op een regel te tonen.
[*] Instellingen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Instellingen: Venster minder hoog gemaakt.
[*] Kalendervenster: De kolombreedtes op tabblad Persoon worden onthouden.
[*] Kalendervenster: Toont doopdatum als er geen geboortedatum is en toont begrafenisdatum als er geen overlijdensdatum is.
[*] Koppelvenster: Bij het koppelen van een getuige van een lijkbezorging staat het woord "Lijkbezorging" in de combobox van het type-veld.
[*] Koppelvenster: Na invullen van een tekst met behulp van de rechtermuisknop springt de personenlijst naar de bijbehorende regel ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5403-...e-partner.html#32872 ).
[*] Koppelvenster: Shift+Ctrl leidt niet meer tot wisselen van geslacht; Ctrl+g werkt nog steeds wel ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6141-...t-control.html#36757 ).
[*] Materiaal: Kleine afbeeldingen: onderschrift wordt niet getoond als er geen kleine afbeelding gemaakt kan worden (kan alleen bij bmp, gif, jpg).
[*] Materiaalvenster: Alignering blijft behouden na dubbelklik op foto.
[*] Materiaalvenster: Bij dubbelklikken op een naam in de lijst van aan het materiaal gekoppelde personen blijft de bestaande alignering behouden.
[*] Materiaalvenster: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Materiaalvenster: Onderste gedeelte van vorige foto niet meer zichtbaar bij overgang naar volgende foto.
[*] Materiaalvenster: Selectie van gekoppelde bestanden blijft behouden na opvragen overzicht.
[*] Materiaalvenster: Sneltoetsen voor bewerken tekst (Ctrl-a, Ctrl-c, Ctrl-v, Ctrl-x, Ctrl-z) zijn toepasbaar.
[*] Materiaalvenster: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Onderhoudsvenster: Er is hooguit een onderhoudsvenster geopend.
[*] Personenlijst: Datums zonder jaartal worden gesorteerd na de lege datums en voor de datums met een bekend jaartal.
[*] Personenlijst: Geboorte- en doopgegevens zichtbaar in de kolommen voor datum en plaats ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5703-personenlijst.html#34289 ).
[*] Personenlijst: Geen zoekvelden bij niet doorzoekbare kolommen.
[*] Personenlijst: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Personenlijst: Na terugkeer naar standaardinstelling blijft de geselecteerde persoon behouden.
[*] Personenlijst: Ook niet-sorteerbare kolommen zijn verplaatsbaar.
[*] Personenlijst: Teksten met diakritische tekens worden bij elkaar gegroepeerd.
[*] Personenlijst: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Rapportage-wizard: indien in stap 2 geen uitvoermap opgegeven wordt, verschijnt het rapport in de standaard uitvoermap Wizard.
[*] Rapporten: Een .bmp-bestand wordt niet meer geconverteerd naar een .jpg-bestand.
[*] Samenvattingsvenster: De boven- en linkerzijkant van dit venster vallen niet meer buiten het scherm.
[*] Samenvattingsvenster: Icoontje toegevoegd om persoon uit te sluiten van controleren gegevens in geval van mogelijk dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Positie op het scherm wordt onthouden als dit gebruikt wordt t.b.v. de andere persoon bij controleren dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Toets F1 activeert de help voor dit venster.
[*] Veiligheidskopie: Als het opgegeven pad niet bestaat volgt een waarschuwing dat de veiligheidskopie niet gemaakt kan worden ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6569-...at-niet-bestaat.html ).
[*] Verwantschapsvenster: Als de linker kolom te klein is voor de tekst en er wordt van taal gewisseld dan wordt de tekst van de linker kolom niet over de rechter kolom heen getoond.
[*] Verwantschapsvenster: Bij het kiezen van de tweede persoon via de zoekteksten bovenaan de personenlijst wordt direct de verwantschap berekend als automatisch berekenen is aangevinkt.
[*] Verwantschapsvenster: De instellingen worden correct onthouden.
[*] Verwantschapsvenster: Naamteksten lopen in het midden niet meer door elkaar heen.
[*] Verwantschapsvenster: In het standaardrapport Verwantschapsbenamingen de niet mogelijke combinaties verwijderd.
[-] Algemeen: Fout in Privacy Filter, o.a. merkbaar bij gebruik van sjablooncode _FAMIFILE met Privacy Filter actief, opgelost.
[-] Algemeen: Fout opgelost in datumvergelijking bij controle of autoupdate getoond moet worden.
[-] GEDCOM-Import: _PEDI wordt herkend als GEDCOM-tag ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6071-...tiefouder.html#36348 ).
[-] GEDCOM-Import: Fout die aanleiding kan geven tot fout in groepsafsplitsing opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6813-...lusief-partners.html ).
[-] GEDCOM-Import: Geheugenlek opgelost, waardoor bij grote GEDCOM's minder snel een geheugenprobleem ontstaat.
[-] GEDCOM-Import: onterechte sorteer-als van plaatsen opgelost.
[-] Groepen: Handmatige sortering kinderen blijft behouden bij afsplitsen groep.
[-] Groepen: Selectieregels gebaseerd op geboorte-, overlijdensaangiftedatum geven weer juist resultaat.
[-] Groepen: Uit personengroep verwijderde persoon wordt niet meer getoond in de lijst van personen van deze groep.
[-] Groepsvenster: Na wijziging groepsnaam wordt deze, als het Groepsvenster open staat, daarin meteen goed getoond.
[-] Hoofdvenster: De hint op de taakbalk verdwijnt als er geen hint is.
[-] Hoofdvenster: Dochter wordt juist vermeld in chronologie ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6828-hoe-...n-kinderen-zijn.html ).
[-] Hoofdvenster: Foutmelding na Persoon -> Bladwijzer -> Bladwijzer bewerken opgelost.
[-] Hoofdvenster: Lege ruimte en onjuist achterblijven foto op tabbladen opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapp...tabblad-relatie.html )
[-] Hoofdvenster: Met Ctrl+Shift+O vanaf tabblad Overlijden, veld Aangifte-Bron wordt naar Onderhoud-Bron gesprongen.
[-] Hoofdvenster: Na kiezen materiaalmap via het mapicoontje vanuit nieuw stamboombestand komt dit venster weer op de voorgrond te staan.
[-] Hoofdvenster: Na koppeling van meer bestanden tegelijk kan de volgorde hiervan verwisseld worden ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5959-...t-niet-optimaal.html ).
[-] Hoofdvenster: Persoon -> Controleer gegevens werkt weer als in 6.2.
[-] Hoofdvenster: Scrollen in Tabblad overlijden - veld Oorzaak werkt weer goed ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5756-...en-veld-oorzaak.html ).
[-] Hoofdvenster: Tonen -> Vensters toont steeds het juiste type onderhoudsvenster.
[-] Hoofdvenster: Wel of niet actief zijn van pijltjes onder Materiaal op tabblad persoon in orde gemaakt.
[-] Hoofdvenster: Wijziging in Hoort-bij-gebeurtenis wordt ook na aanroep recent rapport onthouden.
[-] Kalender: Paasdatum 1583 is nu volgens de gregoriaanse kalender.
[-] Kalender: Als er geen of één persoon in het bestand zit werkt de kalender nu ook goed.
[-] Onderhoudsvenster: Na veranderen van het type onderhoudsveld wordt de inhoud van het venster ververst.
[-] Personenlijst: Als na wijziging in hoofdvenster zonder het invulveld te verlaten de personenlijst wordt aangeklikt blijft hierin de hoofdpersoon geselecteerd ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6276-....html?start=12#37864 ).
[-] Rapportage-wizard: De bestandsnamen worden weer server- en browservriendelijk gemaakt ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6848-best...iendelijk.html#40647 ).
[-] Sjablonen: Sjablonen: _PREFPRIVFILT werkt bij actief PF en antwoord Nee op de vraag of rekening gehouden moet worden met het PF weer als in 7.2.
[-] Zoekvenster: Bij zoeken op datum verschijnt de optie 'Hoofdlettergevoelig' niet.
 • Fred Cools
16 juni 2021 01:40
Beantwoord door Fred Cools in topic GEDCOM bestanden

GEDCOM bestanden

Categorie: Helpdesk

Kwam hier terecht via Google en moet toch even reageren.
Wat Paul Kallenberg schrijft klopt niet. Van copyright schending is helemaal geen sprake. Dat is onzin. Paul moet echt even het onderwerp bestuderen voordat hij iets roept.

GEDCOM 5.5.5 is de opvolger van de GEDCOM 5.5.1 Annotated Edition, de echte-wereld standaard die alle ontwikkelaars gebruiken ipv de ontzettend slechte GEDCOM 5.5.1 van Familysearch.
GEDCOM 5.5.5 is gemaakt door een internationale groep experts onder leiding van niemand minder dan de internationaal gerespecteerd genealogie technologie expert Tamura Jones, en met steun van zowel MyHeritage as Software MacKiev (Family Tree Maker).
Deze groep heeft de bal opgepakt die Familysearch liet vallen, zelfs de GEDCOM website in ere hersteld. Dit is nu de officieele standaard, en het is een indrukwekkend goede standard, die ontzettend veel 5.5.1 problemen oplost.
GEDCOM 5.5.5 zit zelfs zo slim in elkaar dat alle bestaande programma's GEDCOM 5.5.5 reeds ondersteunen, en wordt ook nog ondersteund door GEDCOM validators.
Er is geen enkele reden om niet op GEDCOM 5.5.5 over te stappen.
 • W.F.H. Naudin ten Cate
29 mei 2021 10:39 - 29 mei 2021 10:47
Beantwoord door W.F.H. Naudin ten Cate in topic GEDCOM bestanden

GEDCOM bestanden

Categorie: Helpdesk

Ik heb nu Gedcom 5.5.1 aangevinkt, maar dat maakt geen verschil, omdat deze versie in feite reeds gebruikt werd. Rapport komt van GenealogieOnline (Bob Coret). Elk goed stamboomprogramma exporteert de gegevens in een GEDCOM formaat dat voldoet aan een courante versie van de GEDCOM specificatie (op dit moment 5.5.5).
 • Francke
27 mei 2021 16:47 - 27 mei 2021 16:48
Beantwoord door Francke in topic GEDCOM bestanden

GEDCOM bestanden

Categorie: Helpdesk

SVP het controlerende programma (online cq offline) noemen!
Als 5.5 zoveel fouten geeft waarom dan niet een GEDCOM gemaakt met 5.5.1 aan gevinkt in ALdfaer?
Op de manier zoals door vragensteller hier gepresenteerd is het niet na te trekken waar de fouten vandaan komen.
 • Ruud de Ruiter
 • Ruud de Ruiter's Profielfoto
27 mei 2021 14:45
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic GEDCOM bestanden

GEDCOM bestanden

Categorie: Helpdesk

Of in Instellingen Gedcom de vink voor Gedcom 5.5.1 zetten
en
Waar komt dit rapport vandaan ?
 • W.F.H. Naudin ten Cate
27 mei 2021 09:45
Beantwoord door W.F.H. Naudin ten Cate in topic GEDCOM bestanden

GEDCOM bestanden

Categorie: Helpdesk

Validation report for Y-DNA 53.ged

Generated by ALDFAER
Submitted by Unknown
Encoding UTF-8
GEDCOM version in file 5.5
GEDCOM version assumed 5.5

Analysis time 1 second to analyse the file (excluding upload time)
Speed 1039 records per second

Lines 19435 Number of lines in the GEDCOM file
Records 1569 Number of records
Warnings 83 Total number of warning messages
User-defined 738 Number of lines with user-defined tags

Individuals 649 Number of individuals in the GEDCOM file
Males 377 Number of males
Females 272 Number of females
Other 0

Families 281 Number of families
Marriages 272 Number of marriages
Places 1340 Number of places mentioned (not necessarily unique)
Source records 347 Number of source records

*** Line 11: Note that the de facto standard GEDCOM version is version 5.5.1
*** Line 13: Invalid content for CHAR tag: 'UTF-8' is not a valid <CHARACTER_SET>
*** Line 81: Invalid content for ADDR tag: '' missing value for <ADDRESS_LINE>
*** Line 83: Tag EVEN has non empty content: Jkvr.
*** Line 1171: Invalid content for OCCU tag: 'Inspecteur van 's Rijksbelastingen, later vennoot van het kantoor van Meyberg & Co., belastingadviseurs te Rotterdam' is more than 90 characters, the maximum length for <OCCUPATION>
*** Line 1563: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GH V-6, Gl V-5)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 1624: Invalid content for OCCU tag: '' missing value for <OCCUPATION>
*** Line 1801: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (Gl VII-7 op p.112)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 2196: Invalid content for ADDR tag: '' missing value for <ADDRESS_LINE>
*** Line 2218: Invalid content for ADDR tag: '' missing value for <ADDRESS_LINE>
*** Line 2309: Invalid content for ADDR tag: '' missing value for <ADDRESS_LINE>
*** Line 2828: Invalid content for FORM tag: 'JPG' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 3012: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (Gl V-7 op p.39/40)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 3189: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (Gl VI-9, GH VI-8)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 3793: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GL VI-1, GH VI-1)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 3929: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GH VI-4, GL VI-3)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 4604: Invalid content for FORM tag: 'JPG' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 4609: Tag TYPE is not allowed under ASSO
*** Line 4643: Invalid content for FILE tag: 'Izaak (II) ten Cate (1745-1812) .jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 4644: Invalid content for FORM tag: 'jpg' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 4648: Invalid content for FILE tag: 'ten Cate x May 1777 (bk 750).jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 4649: Invalid content for FORM tag: 'jpg' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 4681: Invalid content for ADDR tag: '' missing value for <ADDRESS_LINE>
*** Line 4689: Invalid content for FILE tag: 'Isaac (III) ten Cate doop 1783.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 4690: Invalid content for FORM tag: 'jpg' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 4694: Invalid content for FILE tag: 'Isaak (III) ten Cate overlijden 1847.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 4695: Invalid content for FORM tag: 'jpg' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 5749: Invalid content for OCCU tag: 'Leraar Doopsgezinden te Deventer en predikant (in 1669) en te Amsterdam (aan 'Het Lam'). Koopman in compagnonschap met zijn broer Hendrik.' is more than 90 characters, the maximum length for <OCCUPATION>
*** Line 5809: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GH IV-3,4 p.24)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 5825: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GH VI-5, Gl VI-2)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 6087: Invalid content for OCCU tag: 'grofsmid, oprichter en firmant van de ijzergieterij en machinefabriek J.& I. ten Cate te Almelo' is more than 90 characters, the maximum length for <OCCUPATION>
*** Line 6176: Invalid content for OCCU tag: '' missing value for <OCCUPATION>
*** Line 7599: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GH V-3, GL V-2)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 7684: Invalid content for REFN tag: 'YDNA (GH V-7, Gl V-6)' is more than 20 characters, the maximum length for <USER_REFERENCE_NUMBER>
*** Line 9356: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1914 TO 16 SEP 1918' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 9376: Invalid content for FILE tag: 'Gébel, Gertrude Marie Cathérine .jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 9377: Invalid content for FORM tag: 'jpg' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 9381: Invalid content for FILE tag: 'Gébel, Gertrude Marie Cathérine in 1911.JPG' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 9382: Invalid content for FORM tag: 'JPG' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 9600: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1975 TO 1 FEB 1985' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 10023: Invalid content for FORM tag: 'JPG' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 10484: Invalid content for FILE tag: 'Elisabeth Klein (1823-1889).jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 10489: Invalid content for FILE tag: 'Elisabeth Klein geboorte 1823.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 11178: Invalid content for FILE tag: 'May, Martha overlijden 1821.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 11276: Invalid content for DATE tag: 'FROM BEF 1874 TO 3 JAN 1885' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11426: Invalid content for DATE tag: 'FROM 1 SEP 1874 TO ABT 1901' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11483: Invalid content for FILE tag: 'NtC, Albert Willem (1817-1887).JPG' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 11484: Invalid content for FORM tag: 'JPG' is not a valid <MULTIMEDIA_FORMAT>
*** Line 11488: Invalid content for FILE tag: 'NtC, Albert Willem handtekening in 1845.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 11526: Invalid content for DATE tag: 'FROM BEF 1874 TO 3 JAN 1885' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11642: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1914 TO 16 SEP 1918' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11727: Tag EVEN has non empty content: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
*** Line 11853: Invalid content for FILE tag: 'NtC, Freddy in 1987 met Ines en Lindy.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 11961: Invalid content for DATE tag: 'FROM 2 FEB 1852 TO AFT 1866' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11965: Invalid content for DATE tag: 'FROM BEF 1874 TO 3 JAN 1885' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11969: Invalid content for DATE tag: 'FROM 12 JAN 1885 TO AFT 11 DEC 1893' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11974: Invalid content for DATE tag: 'FROM 1900 TO ABT 1905' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11978: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1905 TO 28 FEB 1908' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 11979: Invalid content for OCCU tag: 'commisionair in effecten te Amsterdam, lid van de firma Rehorst & ten Cate, later lid van de fa. Naudin ten Cate & Co., redacteur Deli Courant te Medan (voorm. Ned. Indië)' is more than 90 characters, the maximum length for <OCCUPATION>
*** Line 11982: Invalid content for FILE tag: 'NtC, Isaac Albert geboorte 1848.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 11992: Invalid content for FILE tag: 'NtC, Isaac Albert overlijden 1908.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 12081: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1914 TO 16 SEP 1918' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 12100: Invalid content for DATE tag: 'FROM BEF 1924 TO 1 JAN 1941' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 12176: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1977 TO 1 FEB 1985' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 12189: Invalid content for OCCU tag: 'patholoog at Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek / Laboratorium Pathologie Oost Nederland' is more than 90 characters, the maximum length for <OCCUPATION>
*** Line 12275: Invalid content for DATE tag: 'FROM 2 MAR 1998 TO AFT 2 MAR 1998' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 12443: Tag EVEN has non empty content: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
*** Line 12522: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1914 TO 16 SEP 1918' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 12550: Tag EVEN has non empty content: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
*** Line 12676: Invalid content for DATE tag: 'FROM ABT 1914 TO 16 SEP 1918' is not a valid <DATE_VALUE>
*** Line 12727: Tag EVEN has non empty content: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
*** Line 12837: Tag EVEN has non empty content: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
*** Line 13292: Invalid content for FILE tag: 'van Rijckevorsel, Claar in 1956.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 14585: Invalid content for FILE tag: 'Vrugt, Maria Jacoba doop 1792.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 14590: Invalid content for FILE tag: 'Vrugt, Maria Jacoba overlijden 1859.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 14953: Tag EVEN has non empty content: Jkvr.
*** Line 14956: Invalid content for FILE tag: 'Witsen Elias, Bertha Johanna in 1950.jpg' is more than 30 characters, the maximum length for <MULTIMEDIA_FILE_REFERENCE>
*** Line 19119: Line contains tab character, not allowed under GEDCOM rules
*** Line 19120: Line contains tab character, not allowed under GEDCOM rules
*** Line 19121: Line contains tab character, not allowed under GEDCOM rules
*** Line 19122: Line contains tab character, not allowed under GEDCOM rules
*** Line 19427: Line contains illegal character(s)
*** Line 19428: Line contains illegal character(s)
 • Ruud de Ruiter
 • Ruud de Ruiter's Profielfoto
24 apr 2021 21:08
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic partnerschap wordt huwelijk na gedcom export

partnerschap wordt huwelijk na gedcom export

Categorie: Helpdesk

Etienne,
Zoals JayCee aangeeft, Geneanet "vertaalt/interpreteert" een Gedcom niet altijd zoals door een programma in een Gedcom wordt gecodeerd. De achtergrond is dat de huidigge Gedcom 5.5.1. een programma "vrijheden" van codering toelaat
Meldt u aan bij Geneanet en leg het probleem bij hen voor met de vraag welke Gedcom codering door hen als een "PACS" wordt vertaald en vermeld daarbij dat de NL uitdrukking is "Geregistreerd Partnerschap".
Bij ontvangst van antwoord, dit gaarne melden.
 • Bob van Helten
 • Bob van Helten's Profielfoto
26 mrt 2021 08:28
Beantwoord door Bob van Helten in topic Het importeren van een GEDCOM lukt niet.

Het importeren van een GEDCOM lukt niet.

Categorie: Helpdesk

Goedendag ik krijg fout 1113 en heb dit antwoord gekregen van MyHeritage; Maria Jose (MyHeritage)
26 maart 2021 6:05 (UTC+03:00)

Dear Bob Van,

Thank you for taking the time to reply to my email.

Since you have followed the correct steps to download the file, you should not receive an error message when trying to import it on another software. However, please note that we cannot give any technical support with the Aldfaer program, as we can only provide support for our products, even if the issue is somehow related to us - the issue you describe seems to be a technical issue with the Aldfaer program. I would recommend getting in touch with them as it is possible they do not support the same GEDCOM version that we do (5.5.1) or something else they may be able to fix.

We apologize for this inconvenience and thank you for your understanding regarding this matter.

If you have any further questions, please don't hesitate to reply to this email and I'll get back to you as soon as possible.

Kind regards,
Maria Jose
MyHeritage Support Team


graag uw hulp mvrgr Bob
 • JayCee
 • JayCee's Profielfoto
15 mrt 2021 21:59
Beantwoord door JayCee in topic GEDCOM-import

GEDCOM-import

Categorie: Standaard Aldfaer en CBG rapporten

@Ruud,

Lops schreef : Gedcom 5.5.1:
......... Ik gebruik Aldfaer graag, maar om te raadplegen, niet om in te voeren. Vandaar dat ik een gedcom aanlever .....

 • Lops
15 mrt 2021 16:20
Beantwoord door Lops in topic Tag ANUL

Tag ANUL

Categorie: Helpdesk

Gedcom 5.5.1:

ANUL {ANNULMENT}:=
Declaring a marriage void from the beginning (never existed).

Eigenlijk doe ik de suggestie dit te verwerken. Maar of de status van Aldfear het toelaat? Ik gebruik Aldfaer graag, maar om te raadplegen, niet om in te voeren. Vandaar dat ik een gedcom aanlever (in dit geval met ANUL erin).
 • Lops
15 mrt 2021 16:15
Beantwoord door Lops in topic Tag ADOP

Tag ADOP

Categorie: Helpdesk

Ik zie het verschil, ik lever aan (netjes volgens 5.5.1):

1 ADOP
2 FAMC @F16178@
3 ADOP BOTH

de import meldt "GEDCOM-tag INDI::ADOP wordt niet ondersteund", maar bij het adoptiekind staat in de lijst ouders netjes [adoptie] en omgekeerd bij de adoptieouders in de lijst kind ook [adoptie]. Dus helemaal goed.

De Aldfaer export voegt daarentegen uit:

1 FAMC @F1615831624@
2 PEDI adopted
1 FAMC @F1615831625@
2 PEDI adopted

Allebei volgens de 5.5.1-standaard. Ik laat het er maar bij. Er zijn blijkbaar twee manieren om in gedcom te zetten.

Resteert de foutmelding, die er niet toe lijkt te doen.
uit 24 resultaten weer te geven.
Gemaakt door Kunena