Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

Lees meer

Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

13 mrt 2023 21:42
#47083
Sinds een paar maanden ben ik 'doende' te zoeken in de (Zeeuwse) Weeskamer boeken.
Deze vormen een rijke bron van informatie, zeker omdat er in Zeeland best veel 'directe' informatie (kerkregisters) verloren is gegaan.
Wat ik mis in Aldfaer is de mogelijkheid om personen die optreden als Comparant op (datum) bij (opname in/ uitschrijving uit het Weeshuis), met de bijbehorende link, in te geven.
Ik weet vanzelfsprekend dat dit mogelijk is bij 'Notitie', maar dit is naar mening niet de juiste plek. Ik pleit daarom voor het mogelijk maken om Comparanten, op de manier zoals er nu Getuigen bij een gebeurtenis kunnen worden ingevoerd, in te kunnen voeren.
Is het bovenstaande misschien het overwegen waard?

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

14 mrt 2023 11:44
#47084
Bedoelt u het registreren van het toewijzen van de voogdij door een weeskamer? Ik zie de term Comparant niet direct bij de weeskamers.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

14 mrt 2023 17:27 - 14 mrt 2023 17:30
#47093
Abrahamse;
Volgens het **nederlands woordenboek": een comparant is:
'iemand die bij een rechter of notaris een verklaring aflegt' en 'iemand die samen met een ander ergens aanwezig is'

** www.woorden.org/woord/comparant

Mijn interpretatie: het is dus gewoon een getuige

Voor de gebeurtenis van b.v. de adoptie, of b.v. uitschrijving uit een weeshuis is geen veld als b.v. huwelijk aanwezig en derhalve binnen de huidige mogelijkheden is alleen een notitie voorhanden.
Tevens blijkt na zoeken op het web, er een aanmerkelijk verschil te zijn tussen de functie van weeskamer en weeshuis

Perso: ik denk dat de gemiddelde gebruiker dit zelden of nooit tegenkomt en dat er geen speciaal veld/tabblad voor nodig is.

Komt bij dat onder het tabblad feiten iedere gebruiker zijn "eigen" categorieën kan toevoegen. Typisch de voorziening voor zeldzame registraties.
Laatst bewerkt 14 mrt 2023 17:30 door Ruud de Ruiter.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

14 mrt 2023 20:51
#47094
Misschien dat bijgaand voorbeeld mijn vraag verduidelijkt?

www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-43TN-Y9F?cat=37420

Als er mensen compareren, zijn dat dan geen comparanten?

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

14 mrt 2023 21:11
#47095
Ik begrijp uw interpretatie, zoals die in het woordenboek staat.
Echter, de in de Weeskamer boeken genoemde personen, die compareren, hebben geen passieve taak (getuige), maar overduidelijk een actieve taak (de verantwoordelijkheid nemen/ dragen voor de opvoeding van wezen).
Het woordenboek heeft naar mijn mening, een ietwat beperkte opvatting over de betekenis van dit woord.

Uw vergelijking met een weeshuis is er één die niet door mij gemaakt/ of zelfs gesuggereerd is; hij is dan ook niet aan de orde wat mij betreft.

Ik verschil met u van mening over uw perso(onlijke) gedachte, dat zoeken in Weeskamer boeken zelden.of nooit voorkomt, het tegendeel zelfs..

Dat er alternatieve mogelijkheden zijn, is mij bekend; ik noemde zelf al Notitie.

Het is mij duidelijk dat het (persoonlijke ?) draagvlak niet voldoende groot is, om e.e.a. in overweging te nemen.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

14 mrt 2023 21:47
#47096
Kunt u mij dit handschrift vertalen ?

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

14 mrt 2023 23:02
#47098
Abrahamse,
in plaats van de woordenwisseling die dreigt te ontstaan vind ik het interessanter om het onderwerp Weeskamer te behandelen. Bij de weeskamers werden Voogden aangesteld en uw punt is dat het interessant zou zijn om dit in Aldfaer te kunnen benoemen.
In Aldfaer kennen we diverse oudervormen, waar onder meer gekozen kan worden uit 'Adoptie' 'Pleeg' of "Stief' De terminologie 'Voogd' staat daar niet bij.
Bij genealogische beschrijvingen -zoals in de Gedcomspecificaties- wordt Voogdij samen gezien als Stief dus op dit moment zou u al de voogdij kunnen registreren als Stiefkind en Stiefouder.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

15 mrt 2023 12:17
#47101
Binnen de huidige mogelijkheden die het programma nu biedt, begrijp ik uw suggestie.

Juist is het echter niet, gezien het feit dat een voogd niet hetzelfde is als een stiefvader.
Van het laatste spreken we als de persoon is getrouwd (of heden ten dage ook geregistreerd partner) is met de moeder.van het kind.
Een voogd hoeft net per definitie een band met het kind te hebben.

Misschien dat deze informatie uitwisseling stof tot denken geeft, voor nu is het mij duidelijk dat e.e.a. vooralsnog geen draagvlak heeft/ gaat krijgen. Ik dank voor uw moeite om te antwoorden.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

15 mrt 2023 12:32
#47102
Het betreft hier een aantal vermeldingen. Als voorbeeld het stukje tekst in begin van die van linksonder., wat mij er toe bracht om e.e.a. voor te stellen.

Compareerde ter Weescamer der Stadt Arnemuijde Cornelis Adriaansen Coster van svaderszijde en Adriaan Philipse van smoederszijde en verclaerende aen te nemen de voogdie van de weesen van Abram Adriaanse Coster daer moeder was Leijntje Gommers met namen Pieternelle, Neeltje, Grietje, Janneke, Jacomijntje en Jacob Abrahamse ....

Zoals ik al aangaf, de vermeldingen kunnen een rijke bron van informatie zijjn.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

15 mrt 2023 13:01
#47104
.......knip............
Misschien dat deze informatie uitwisseling stof tot denken geeft, voor nu is het mij duidelijk dat e.e.a. vooralsnog geen draagvlak heeft/ gaat krijgen. ........knip
U bent voorbarig in uw conclusie.

Als u geen stiefouders op dit moment heeft dan kan ik er voor zorgen dat 'Stief' " tekstueel vervangen wordt door "Voogd". Het werkwoord compareren is dan wel terecht gebruikt maar in de toenmalige regelgeving worden het voogden genoemd

Als u geïnteresseerd bent kunt mij een e-mail sturen.

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

16 mrt 2023 12:17
#47107
Dank u wel voor uw aanbod.
In eerste instantie vond ik dat een goed idee.
Daar verder over nadenkend: als ik het goed begrijp, zal met het woordje "Voogd" door "Stief" te vervangen, dit voor de mijn gehele bestaande database gelden.
In dat geval is het middel erger dan de kwaal, daar ik diverse stiefvaders/ -moeders hierin heb staan of heb ik het verkeerd begrepen?

Lees meer

Re: Comparanteninvoer nu niet mogelijk. Suggestie voor Aldfaer?

16 mrt 2023 13:32
#47108
Zoals u al zegt is dat niet toe te passen omdat de ouder/kindvorm al is gebruikt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Abrahamse

Gemaakt door Kunena