Versie 9.1 uitgebracht

  • Paul Kallenberg
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Aldfaer-team
  • Aldfaer-team
Meer
09 mrt 2021 16:11 #39868 door Paul Kallenberg
Versie 9.1 uitgebracht werd gestart door Paul Kallenberg
Vandaag is Aldfaer 9.1 uitgebracht. Het kan via de automatische update worden geïnstalleerd. Ook kunt u het downloaden vanaf www.aldfaer.nl

Ten opzichte van de vorige versie (9.0) is er één wijziging aangebracht:

De foutmelding "Fout tijdens openen vertaaltabel.atr" die bij het starten van Aldfaer bij een aantal gebruikers optrad is verholpen.
Oplossingen voor andere gemelde problemen komen pas in een volgende versie die in principe eerst een gebruikelijke ontwikkel- en testronde zal ondergaan.

Met vriendelijke groet,

Paul Kallenberg
Aldfaer-team

Aldfaer 9.1 (08-03-2021)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Alle wijzigingen t.o.v. versie 9.0

[*] Algemeen: Foutmelding "Fout tijdens openen vertaaltabel.atr" t.g.v. regel Language= in aldfaer.iniprogram verholpen.

Aldfaer 9.0 (06-03-2021)

[ ! Hoofdreden(en) van update ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]


Alle wijzigingen t.o.v. versie 8.1

[!] Feiten: Internetadressen worden onderstreept weergegeven; klikken hierop opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Hoofdvenster: Notitie- en bronvelden: internetadressen worden in blauw weergegeven; Ctrl+klikken hierop opent deze link in de standaardbrowser.
[!] Materiaalvenster: Tabblad toegevoegd met niet-gekoppelde bestanden uit de materiaalmap.
[!] Sjablonen: Internetadressen in notities, bronvelden en feiten komen als aanklikbare links in html-rapporten te staan.
[+] Sjabloon: Tag _RESO (resomatie) toegevoegd.
[+] Algemeen: Sneltoets Ctrl+F11 brengt huidige venster terug tot standaardformaat; Shift+F11 brengt alle openstaande vensters terug tot standaardformaat.
[+] Algemeen: Resomeren als lijkbezorgingsvorm toegevoegd.
[+] Feiten: In de weergave kunnen kolommen verborgen worden.
[+] GEDCOM-Export: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: Eigen Aldfaertag _ALDFAER_RESO voor resomatie toegevoegd.
[+] GEDCOM-Import: OBJE-records die bij gebeurtenissen en feiten staan worden ook herkend bij import en hieraan toegekend; dit kan b.v. voorkomen in MyHeritage-Gedcom.
[+] Hoofdvenster: Een relatie kan als kinderloos worden aangemerkt in het tabblad Relatie.
[+] Hoofdvenster: Soort ouder-kindkoppeling (biologisch, adoptie etc.) kan direct gewijzigd worden via rechtermuisklik op ouder of kind in ouder- of kindblok.
[+] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch is onder het kopje Nageslacht een instelling Inschuiven bijgemaakt.
[+] Instellingen: Instelling toegevoegd in tabblad Algemeen waarmee automatisch herkennen van internetadressen aan- (standaard) of uitgezet kan worden; dit laatste ter voorkoming van vertraging bij invoer / wijziging van (extreem) grote notities.
[+] Materiaalvenster: Kolom Grootte toegevoegd aan beide lijsten.
[+] Personenlijst: Kolom Ouders toegevoegd.
[+] Personenlijst: Kolom Voorletters toegevoegd.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _PREFDESCCOLL corresponderend met instelling Inschuiven in Rapporten -> Grafisch.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncode _RELACHILLESS voor test op kinderloosheid relatie.
[+] Verwantschapsvenster: nieuw rapport met totaal- en detailgegevens.
[*] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk van de hulpvensters eerst de bestandsnaam en dan de mapnaam.
[*] Algemeen: Amerikaanse datum-lay-out (bijv. Januari 24, 1832) wordt weer herkend ( www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapp...se-datums.html#33570 ).
[*] Algemeen: Ctrl+klikken op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps (vervangt Alt+klikken).
[*] Algemeen: Het aanmaken van de standaardmappen gebeurt eenmalig bij installatie en niet meer bij de start van het programma ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5928-...e-locatie.html#35511 ).
[*] Algemeen: In datums wordt het jaar 0 weergegeven als -1.
[*] Algemeen: Laatst geopende materiaalmap wordt bewaard in stamboombestand ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5835-bestand-koppelen.html ).
[*] Algemeen: Ook als een venster gemaximaliseerd is, is het na terugbrengen op standaardformaat (F11, Ctrl+F11, Shift+F11) weer in grootte te wijzigen.
[*] Algemeen: Verwijderen persoon versneld ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-...it-gedcom.html#34006 )
[*] Algemeen: Probleem bij gebruik meerdere beeldschermen opgelost ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6069-lijs...tellen.html?start=12 )
[*] Algemeen: Bij gebruik meerdere beeldschermen blijven de vensterposities intact.
[*] Bestandsreparatie: Conditierecords van niet meer bestaande groepen worden opgeruimd.
[*] Bestand opschonen: Tekstbestanden: bepalen of bestand opgeschoond moet worden gebaseerd op het totaal aantal records, inclusief de te verwijderen.
[*] Feiten: Als notitie uit meer regels bestaat blijft dit zo na het maken van een rapport.
[*] Feiten: Bij feit toevoegen is de voorgestelde categorie juist, ook als het eerste feit geselecteerd is.
[*] Feiten: Bij verwijderen van een feit wordt het te verwijderen feit bij naam genoemd.
[*] Feiten: In notitie bij adres kan nu gescrold worden ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5702-invo...bij-adres.html#34262 )
[*] Feiten: Na toevoeging nieuw feit is het geselecteerde feit dit nieuwe feit.
[*] Feiten: Sortering feiten verbeterd.
[*] Feiten: Toevoegen, wijzigen, verwijderen feit: Mogelijke keuzes andere personen (alleen voor zover van toepassing): ouders, broers / zusters, alle partners, alle kinderen, geselecteerde partner, kinderen van geselecteerde partner.
[*] Feiten: & wordt als zodanig weergegeven.
[*] GEDCOM-Export: Als de Categorie van een Overig Feit na verwerking van beveiligde tekst leeg is komt dit feit niet in de GEDCOM-export.
[*] GEDCOM-Export: Bij opslaan via bestandsvenster wordt de gedcomversie (5.5 of 5.5.1) getoond ( www.aldfaerforum.nl/forum/gedcom/5313-op...m-5-5-1-bestand.html ).
[*] GEDCOM-Export: Personen komen altijd in volgorde van intern nummer te staan, ongeacht de sortering van de personenlijst.
[*] GEDCOM-Export: Tag PEDI birth wordt niet meer geëxporteerd www.aldfaerforum.nl/kunena/helpdesk/5883...he-ouders.html#35256 )
[*] GEDCOM-Import: Foutmelding als een FAM-record meer dan een HUSB-tag of meer dan een WIFE-tag bevat.
[*] GEDCOM-Import: Informatie wordt vertaald.
[*] GEDCOM-Import: Na import met vink aan bij 'Namen omzetten in hoofdletters en kleine letters' wordt een letter direct achter een punt niet omgezet.
[*] GEDCOM-Import: SUBM-gegevens kunnen worden ingelezen in Instellingen -> Gebruiker.
[*] GEDCOM-Import: 1 DIV en 1 DIV Y zonder vervolgtags worden herkend ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5870-gesc...om-van-mh.html#35188 ).
[*] Groepen: Bewaar als nieuw stamboombestand: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Groepen: Na wijziging wordt de in het groepsvenster geselecteerde persoon behouden.
[*] Groepen: Persoonselectieregel in venster wijzig groepeigenschappen begint met Achternaam ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6166-...rsonen-in-groep.html ).
[*] Groepen: Selectieregels gebaseerd op Relaties, Materiaal of Feiten kunnen gecombineerd worden. Hierdoor wordt gezocht naar personen met minstens één Relatie, Feit of Materiaal dat aan al deze selectieregels voldoet.
[*] Groepen: Snelheid groepsvenster verbeterd bij het doorlopen van groepen met pijltjestoetsen ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5652-....html?start=12#34135 ).
[*] Hoofdvenster: Bestand -> Opslaan als...: Na klikken op gele mapje om map aan te passen wordt de voorgestelde bestandsnaam integraal overgenomen in de mappendialoog.
[*] Hoofdvenster: Bestandscontrole en -reparatie: onjuiste relatie-ids van ouder-kindrelatie worden gerepareerd.
[*] Hoofdvenster: Bij een getuige van een lijkbezorging (begrafenis, crematie etc.) wordt de vorm van de lijkbezorging vermeld.
[*] Hoofdvenster: Bij het koppelen van kind / ouder wordt gecontroleerd of de ouder kinderloos is.
[*] Hoofdvenster: Biologisch koppelen aan een tweede biologische ouder van een kind dat al een biologische ouder heeft is niet mogelijk als de al bestaande biologische ouder partnerloos is.
[*] Hoofdvenster: Ctrl+klikken op een naamveld opent de Nederlandse Familienamenbank voor deze naam (vervangt Alt+klikken).
[*] Hoofdvenster: Gegevens Ondertrouw en Kerkelijk huwelijk worden in de bovenste regel van het partnerblok alleen vermeld als de betreffende relatievorm deze categorie kent.
[*] Hoofdvenster: In het tabblad Feiten worden de feiten alfabetisch weergegeven, met Overige feiten als laatste.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij rechtermuisklik wordt uitvalmenu getoond.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Bij wijziging sortering blijft de geselecteerde kolom in beeld.
[*] Hoofdvenster: Interne personenlijst: Selectie van meer personen mogelijk.
[*] Hoofdvenster: Na aanmaken nieuw bestand met materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Na Stamboom -> Tussenvoegsels converteren.. wordt het aantal geconverteerde tussenvoegsels in het logbestand weggeschreven.
[*] Hoofdvenster: Na wijziging materiaalmap is de laatst gekozen materiaalmap gelijk aan deze materiaalmap.
[*] Hoofdvenster: Rechtsklik op invulveld geeft bewerkmenu in de gekozen taal.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens: Icoontje voor het overzicht van de resultaten geeft een tooltip.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Controleer gegevens -> Mogelijk dubbele personen: Bij dubbelklik op gevonden persoon wordt eventueel aanwezig vorig samenvattingsvenster gesloten.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Eigenschappen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: De tekst "vinkbox Hoofdlettergevoelig" wordt alleen getoond waar de hoofdlettergevoeligheid van toepassing kan zijn (Code, Achternaam, Tussenvoegsel).
[*] Hoofdvenster: Stamboom ->Onderhoud: Letters die naar beneden uitsteken zijn bij elke lettergrootte zichtbaar.
[*] Hoofdvenster: Tekst van tooltip bij Partners, Kinderen en Ouders aangepast.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Namen omzetten in kleine letters: zet hoofdletter en kleine letters goed in naamvelden.
[*] Hoofdvenster: Stamboom -> Onderhoud: Na wijzigen van een tekst wordt de gewijzigde tekst in de lijst geselecteerd.
[*] Instellingen: In Rapporten -> Grafisch zijn de gekozen kleurinstellingen Achtergrondkleur zichtbaar op dezelfde manier als in Vensters -> Personen.
[*] Instellingen: Instelling toegevoegd om kopteksten tabbladen hoofdvenster al of niet op een regel te tonen.
[*] Instellingen: Klikken op geel mapicoontje opent de map die in het witte veld links daarvan vermeld staat, dan wel de betreffende standaardmap als dit veld leeg is.
[*] Instellingen: Venster minder hoog gemaakt.
[*] Kalendervenster: De kolombreedtes op tabblad Persoon worden onthouden.
[*] Koppelvenster: Bij het koppelen van een getuige van een lijkbezorging staat het woord "Lijkbezorging" in de combobox van het type-veld.
[*] Koppelvenster: Na invullen van een tekst met behulp van de rechtermuisknop springt de personenlijst naar de bijbehorende regel ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5403-...e-partner.html#32872 ).
[*] Koppelvenster: Shift+Ctrl leidt niet meer tot wisselen van geslacht; Ctrl+g werkt nog steeds wel ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6141-...t-control.html#36757 ).
[*] Materiaal: Kleine afbeeldingen: onderschrift wordt niet getoond als er geen kleine afbeelding gemaakt kan worden (kan alleen bij bmp, gif, jpg).
[*] Materiaalvenster: Alignering blijft behouden na dubbelklik op foto ( github.com/aldfaer/aldfaer-program/issues/169 ).
[*] Materiaalvenster: Bij dubbelklikken op een naam in de lijst van aan het materiaal gekoppelde personen blijft de bestaande alignering behouden.
[*] Materiaalvenster: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Materiaalvenster: Onderste gedeelte van vorige foto niet meer zichtbaar bij overgang naar volgende foto.
[*] Materiaalvenster: Selectie van gekoppelde bestanden blijft behouden na opvragen overzicht.
[*] Materiaalvenster: Sneltoetsen voor bewerken tekst (Ctrl-a, Ctrl-c, Ctrl-v, Ctrl-x, Ctrl-z) zijn toepasbaar.
[*] Materiaalvenster: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Onderhoudsvenster: Er is hooguit een onderhoudsvenster geopend.
[*] Personenlijst: Datums zonder jaartal worden gesorteerd na de lege datums en voor de datums met een bekend jaartal.
[*] Personenlijst: Geboorte- en doopgegevens zichtbaar in de kolommen voor datum en plaats ( aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5703-personenlijst.html#34289 ).
[*] Personenlijst: Geen zoekvelden bij niet doorzoekbare kolommen.
[*] Personenlijst: Letters in de kopteksten worden in zijn geheel getoond.
[*] Personenlijst: Na terugkeer naar standaardinstelling blijft de geselecteerde persoon behouden.
[*] Personenlijst: Ook niet-sorteerbare kolommen zijn verplaatsbaar.
[*] Personenlijst: Teksten met diakritische tekens worden bij elkaar gegroepeerd.
[*] Personenlijst: Verslepen van een kolom geeft geen verandering in de kolommen waarop gesorteerd wordt.
[*] Samenvattingsvenster: Icoontje toegevoegd om persoon uit te sluiten van controleren gegevens in geval van mogelijk dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Positie op het scherm wordt onthouden als dit gebruikt wordt t.b.v. de andere persoon bij controleren dubbelen.
[*] Samenvattingsvenster: Toets F1 activeert de help voor dit venster.
[*] Veiligheidskopie: Als het opgegeven pad niet bestaat volgt een waarschuwing dat de veiligheidskopie niet gemaakt kan worden ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6569-...at-niet-bestaat.html ).
[*] Verwantschapsvenster: Als de linker kolom te klein is voor de tekst en er wordt van taal gewisseld dan wordt de tekst van de linker kolom niet over de rechter kolom heen getoond.
[*] Verwantschapsvenster: De instellingen worden correct onthouden.
[*] Verwantschapsvenster: Naamteksten lopen in het midden niet meer door elkaar heen.
[-] Algemeen: Fout opgelost in datumvergelijking bij controle of autoupdate getoond moet worden.
[-] GEDCOM-Import: _PEDI wordt herkend als GEDCOM-tag ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6071-...tiefouder.html#36348 ).
[-] GEDCOM-Import: Geheugenlek opgelost, waardoor bij grote GEDCOM's minder snel een geheugenprobleem ontstaat.
[-] Groepen: Selectieregels gebaseerd op geboorte-, overlijdensaangiftedatum geven weer juist resultaat.
[-] Groepen: Uit personengroep verwijderde persoon wordt niet meer getoond in de lijst van personen van deze groep.
[-] Groepsvenster: Na wijziging groepsnaam wordt deze, als het Groepsvenster open staat, daarin meteen goed getoond.
[-] Hoofdvenster: De hint op de taakbalk verdwijnt als er geen hint is.
[-] Hoofdvenster: Foutmelding na Persoon -> Bladwijzer -> Bladwijzer bewerken opgelost.
[-] Hoofdvenster: Lege ruimte en onjuist achterblijven foto op tabbladen opgelost ( www.aldfaerforum.nl/forum/standaard-rapp...tabblad-relatie.html )
[-] Hoofdvenster: Met Ctrl+Shift+O vanaf tabblad Overlijden, veld Aangifte-Bron wordt naar Onderhoud-Bron gesprongen.
[-] Hoofdvenster: Na kiezen materiaalmap via het mapicoontje vanuit nieuw stamboombestand komt dit venster weer op de voorgrond te staan.
[-] Hoofdvenster: Na koppeling van meer bestanden tegelijk kan de volgorde hiervan verwisseld worden ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5959-...t-niet-optimaal.html ).
[-] Hoofdvenster: Persoon -> Controleer gegevens werkt weer als in 6.2.
[-] Hoofdvenster: Scrollen in Tabblad overlijden - veld Oorzaak werkt weer goed ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/5756-...en-veld-oorzaak.html ).
[-] Hoofdvenster: Tonen -> Vensters toont steeds het juiste type onderhoudsvenster.
[-] Hoofdvenster: Wel of niet actief zijn van pijltjes onder Materiaal op tabblad persoon in orde gemaakt.
[-] Hoofdvenster: Wijziging in Hoort-bij-gebeurtenis wordt ook na aanroep recent rapport onthouden.
[-] Kalender: Paasdatum 1583 is nu volgens de gregoriaanse kalender.
[-] Onderhoudsvenster: Na veranderen van het type onderhoudsveld wordt de inhoud van het venster ververst.
[-] Personenlijst: Als na wijziging in hoofdvenster zonder het invulveld te verlaten de personenlijst wordt aangeklikt blijft hierin de hoofdpersoon geselecteerd ( www.aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6276-....html?start=12#37864 ).
[-] Zoekvenster: Bij zoeken op datum verschijnt de optie 'Hoofdlettergevoelig' niet.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
09 mrt 2021 16:35 #39872 door Karin Damen
Beantwoord door Karin Damen in topic Versie 9.1 uitgebracht
Hey Paul,
Superfijn en veel handige nieuwe functies. Ik heb echter één probleem dat ook in 9.1 niet opgelost is:
Ik heb verschillende groepen. na het invoeren van nieuwe gegevens kijk ik daar altijd na of alle nieuwe personen zijn ingevoegd in de desbetreffende groep. Meestal zijn er nog wel een aantal die ik met de hand moet toevoegen.
Maar als ik op groepen, alle groepen aanvink en de knop selecteer welke personen in nog geen enkele groep staan, krijg ik bijna alle personen uit mijn totale bestand te zien. Dat zijn er inmiddels over de 20.000 omdat ik met meerdere stambomen bezig ben. Ik heb geprobeerd nieuwe groepen te maken, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Alle personen die niet automatisch worden meegenomen moet ik aanklikken in die lange lijst zodat ze in het hoofdvenster komen, dan toevoegen, en vervolgens staat de groepenlijst weer helemaal bovenaan, en moet ik alles weer doorscrollen....
Ik hoop dat je een oplossing voor me hebt.
Hartelijke groet, Karin

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
09 mrt 2021 16:50 - 09 mrt 2021 16:52 #39877 door Ruud de Ruiter
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic Versie 9.1 uitgebracht
Karin,
Dit lijkt erop dat de voorwaardes van de groepen het automatisch toevoegen uitsluit.
Misschien helpt het volgende bericht aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/6700-fout...n-groepen.html#39874 en dan het tweede plaatje

En bij vragen, dan s.v.p. in dat bericht verder gaan wan tdit is geen 9.1 onderwerp
Laatst bewerkt 09 mrt 2021 16:52 door Ruud de Ruiter.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
09 mrt 2021 16:51 #39878 door Antoon
Beantwoord door Antoon in topic Versie 9.1 uitgebracht
Ik heb het even nagegaan, en de functie 'Toon personen die in geen van de geselecteerde groepen voorkomen' werkt inderdaad niet in 9.0/9.1. We zetten het op de foutenlijst.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
09 mrt 2021 17:12 #39881 door Karin Damen
Beantwoord door Karin Damen in topic Versie 9.1 uitgebracht
Hey Ruud, die instellingen kloppen. Zie onder het antwoord van Antoon ;)

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
09 mrt 2021 17:14 - 09 mrt 2021 17:14 #39882 door Karin Damen
Beantwoord door Karin Damen in topic Versie 9.1 uitgebracht
Hey Antoon,
Heel fijn!
Dan wacht ik met spanning af op de volgende update!
Dank je wel!
Laatst bewerkt 09 mrt 2021 17:14 door Karin Damen.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 mrt 2021 11:35 #39928 door Henk Penders
Beantwoord door Henk Penders in topic Versie 9.1 uitgebracht
Automatische update lijkt op desktop computer niet te werken.
Op de laptop werkt het perfect maar op desktop computer pakt hij het niet op.
Versie 9.0 had ik er ook al handmatig opgezet na eerst de oude versie verwijderd te hebben.

Bij Extra-Instellingen staat vinkje aan bij controleren op updates bij opstarten.
Bij Help-Versiebeheer Aldfaer staat aan linkerzijde onder Onderdelen o.a. Geïnstalleerd 9 en Nieuwste versie 8.1 aan rechterzijde staat onder informatie wel Aldfaer 9.1 (08-03-2021)

Is er een oplossing?

Met vriendelijke groet,
Henk

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 mrt 2021 12:01 #39934 door Ruud de Ruiter
Beantwoord door Ruud de Ruiter in topic Versie 9.1 uitgebracht
Henk,
Andere PC, andere anti-virus die blokkeert ?

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 mrt 2021 12:36 #39938 door Antoon
Beantwoord door Antoon in topic Versie 9.1 uitgebracht
Vroeger werkte dit: configuratiescherm, Internetopties, op tab Algemeen onder Browsegeschiedenis knop Instellingen, daar Elke keer als ik de webpagina bezoek selecteren, en dan tweemaal op OK klikken.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 mrt 2021 12:51 #39940 door Henk Penders
Beantwoord door Henk Penders in topic Versie 9.1 uitgebracht
Ruud,
Zie geen blokkade door anti-virus.
Ik vermoedde eerst dat ini bestand vernieuwd moest worden maar dat hielp ook niet.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 mrt 2021 12:57 #39942 door Henk Penders
Beantwoord door Henk Penders in topic Versie 9.1 uitgebracht
Antoon,
Top, nu werkt het inderdaad!

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Gemaakt door Kunena